Så kom vi alligevel til et farvel
Goddag skulle ikke vare
Vi fik, og vi nød og vi brugte det op
Og nu skal vi lade det fare

Min egen, igennem tårernes slør
Ser vi, vi slipper hinanden
Klipper hver binding i fællesskab
Du skal én vej, jeg en anden

Igennem al smerten føler jeg dog
Vi har fået en nådegave
Alting bli'r ordnet i ømhed og fred
Og går lige så stille i lave

Vi heled hinanden ved sammenliv
Vi skilles, en helende handling
Intet består for sin egen skyld
Livet er evig forvandling

Retur til Billedkunst